Friday, 7 August 2015

a new mandala coloring page / een nieuwe mandala kleurplaat

I have made a new mandala coloring page. Go to the crafting page to download your own free copy! Have fun!

Ik heb een nieuwe mandala kleurplaat gemaakt. Ga naar de knutselpagina om jouw eigen gratis exemplaar te kunnen downloaden! Veel plezier!